Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ

bigstockphoto_Beautiful_Happy_Business_Peopl_5212273

Η Ομάδα της Αρχειοθήκης έχει την «ποιότητα» που απαιτεί η ασφάλεια και η διαχείριση του αρχείου σας.

Προφίλ προσωπικού: Το σύνολο του στελεχιακού προσωπικού κατέχει τίτλους από Κολέγια και ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση που να συνάδει με το αντικείμενο της εργασίας τους στην Αρχειοθήκη (Οργάνωση / Διοίκηση Επιχειρήσεων, Logistics, Αρχειονομία). Τα υψηλά επίπεδα διακράτησης του προσωπικού διασφαλίζουν ότι ο μέσος όρος εμπειρίας στην Αρχειοθήκη, και στο συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι τουλάχιστον 5 έτη. Η ένταξη στην ομάδα της Αρχειοθήκης πραγματοποιείται έπειτα από ιδιαίτερα λεπτομερείς διαδικασίες πρόσληψης και περίοδο εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση προσωπικού: Μέσω προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης, το σύνολο του προσωπικού της Αρχειοθήκης αναπτύσσεται τόσο όσον αφορά στα πεδία που θεωρούνται άμεσα απαραίτητα στην λειτουργία της Αρχειοθήκης (ασφάλεια, ποιότητα υπηρεσιών) όσο και σε πεδία ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων (διαχείριση κρίσεων, time management κ.λπ.).

Προσωπικό και εταιρική ευθύνη: Φροντίζουμε για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου, σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο μπορούν να ενταχθούν και να εξελιχθούν όλοι. Στο σύνολο του προσωπικού παρέχονται ομαδικά προγράμματα ευρείας Νοσοκομειακής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης καθώς και Συνταξιοδοτικής Κάλυψης από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς.

Η Αρχειοθήκη έχει «πρόσωπο»

Ως πελάτης, θα γνωρίζετε τα στελέχη με τα οποία θα είστε σε επαφή για την καθημερινή διαχείριση του αρχείου σας (account management).

Συγκεκριμένοι αρχειονόμοι θα εκπαιδευτούν στο δικό σας αρχείο ώστε να υπάρχει πάντοτε άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά σας.

Σε κάθε περίπτωση, για αίτημα το οποίο θα υπερβεί τις απαιτήσεις της καθημερινής διαχείρισης, το προσωπικό της Αρχειοθήκης από την Διοίκηση της εταιρείας μέχρι το προσωπικό υποστήριξης, είναι εκπαιδευμένο και ευαισθητοποιημένο ώστε η ανταπόκριση να είναι άμεση και να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της περίστασης.