Η ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

bigstockphoto_Group_Of_Business_Colleagues_C_4925420Προτεραιότητά μας η μέγιστη ασφάλεια και η αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών σας δεδομένων. 

Από το 2006 φυλάσσουμε και διαχειριζόμαστε αρχεία και πληροφορίες εταιρειών και οργανισμών.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες με μετρήσιμα οφέλη σε ποιότητα (ασφάλεια, εμπιστευτικότητα, χρόνος ανάκτησης πληροφορίας) και λειτουργικό κόστος. Αυτό επιτυγχάνεται προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και βασισμένες σε πιστοποιημένες διαδικασίες ως προς την ασφάλεια της πληροφορίας και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Η υψηλή εξειδίκευση στη φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και οι πιστοποιημένες διαδικασίες που ακολουθούμε σε όλα τα στάδια των υπηρεσιών μας, μας καθιστούν τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για τη διαχείριση της πληροφορίας σας.

Ασφάλεια

Διαθέτουμε 5 κέντρα διαχείρισης της φυσικής και ηλεκτρονικής πληροφορίας συνολικού εμβαδού 8.500 τ.μ., εξοπλισμένα με πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και οργάνωσης χώρων διαχείρισης φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Φυλάσσουμε και διαχειριζόμαστε εταιρικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή: φυσικά (έγχαρτα) αρχεία, ηλεκτρονικά αρχεία, μαγνητικά μέσα και εικονικά online δεδομένα, πάντα με προσήλωση στην ασφάλεια και στη σωστή εξυπηρέτηση.

Εξειδίκευση

Οι υποδομές μας είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για την φύλαξη και διαχείριση αρχείων.

Το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στη διαχείριση αρχείων προσωπικό μας θα κατανοήσει και θα σχεδιάσει λύσεις ειδικά για τις ανάγκες σας.

Ποιοι είμαστε σε αριθμούς

Εξυπηρετούμε περισσότερους από 150 πελάτες, από όλους τους κλάδους της οικονομίας: τράπεζες, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες, βιομηχανικές, εμπορικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών (εταιρείες συμβούλων, δικηγορικά γραφεία), εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας (νοσοκομεία, φαρμακευτικές), των μεταφορών (3PL, logistics) κ.λπ.

  • Φυλάσσουμε παραπάνω από 1 δις σελίδες, φυσικά και ηλεκτρονικά.
  • Διαχειριζόμαστε περισσότερα από 100.000 αιτήματα διαχείρισης το χρόνο.
  • Ψηφιοποιούμε σε ετήσια βάση τουλάχιστον 10 εκ. σελίδες.
  • Προσφέρουμε υπηρεσίες φύλαξης και παράδοσης μαγνητικών μέσων σε εταιρείες που εκπροσωπούν το 40% νευραλγικών επιχειρηματικών κλάδων.
  • Υποστηρίζουμε περισσότερο από το 80% των due diligence projects της αγοράς.

Οικονομικά στοιχεία 2014 εδώ

Οικονομικά στοιχεία 2015 εδώ

Η τεχνογνωσία μας βελτιώνει ποιοτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας και μειώνει το κόστος της διαχείρισης της πληροφορίας σας.