Ολοκληρωμένη φύλαξη και διαχείριση πληροφορίας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης της πληροφορίας, μειώνοντας για σας το λειτουργικό κόστος.

Η αξία του αρχειακού υλικού είναι αναμφισβήτητη και η διαχείρισή του είναι μία δύσκολη και απαιτητική διαδικασία που πολλές φορές κρύβει απρόβλεπτες δαπάνες και κινδύνους.

Η Αρχειοθήκη είναι εταιρεία Φύλαξης και Διαχείρισης αρχείων εταιρειών και οργανισμών. Στην Αρχειοθήκη παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την διαχείριση της πληροφορίας σας, σε οποιαδήποτε μορφή: φυσικά (έγχαρτα) αρχεία, ηλεκτρονικά αρχεία, μαγνητικά μέσα και εικονικά online δεδομένα.

Από το 2006 αποτελούμε τον αξιόπιστο συνεργάτη για περισσότερες από 180 εταιρείες καθώς

  • Προστατεύουμε και φυλάσσουμε την εταιρική πληροφορία σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
  • Σας παρέχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία σας.
  • Μειώνουμε το κόστος λειτουργίας της εταιρείας σας.

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε ασφαλείς και προσαρμοσμένες λύσεις στις δικές σας μοναδικές ανάγκες.