Οι υπηρεσίες μας – ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

bigstockphoto_Mature_Business_Man_Working_Ha_5119924

Φύλαξη και διαχείριση αρχείων

Φυλάσσουμε το αρχείο σας συσκευασμένο σε ειδικά χαρτοκιβώτια αρχειοθέτησης και πλήρως καταγεγραμμένο στα ειδικά σχεδιασμένα διαχειριστικά κέντρα της Αρχειοθήκης. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, με ανακτήσεις, φυσικές και ηλεκτρονικές παραδόσεις, καταστροφή κ.ά., βάσει SLAs τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες σας…
Περισσότερα

bigstockphoto_Group_Of_Business_Colleagues_C_4925420

Φύλαξη και διαχείριση διαβαθμισμένων αρχείων

Φυλάσσουμε το πλέον ευαίσθητο αρχείο σας σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους φύλαξης οι οποίοι προστατεύονται με συστήματα κατάσβεσης αερίου και παρακολουθούνται από ανεπτυγμένης τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (CCTV και access control)…
Περισσότερα

bigstockphoto_Young_Female_Architect_With_Pl_5967185

Ανάκτηση εγγράφων

Εξυπηρετούμε αιτήματα ανάκτησης αρχείου σε συμφωνημένα επίπεδα εξυπηρέτησης, με φυσικές παραδόσεις / παραλαβές ή ηλεκτρονικές αποστολές κατόπιν ψηφιοποίησης…
Περισσότερα

bigstockphoto_Closeup_Of_A_Attractive_Young__4141992

Ψηφιοποίηση αρχείων on demand

Μετατρέπουμε το φυσικό σας αρχείο σε ψηφιακό ώστε να εξυπηρετούνται οι ad hoc ανάγκες σας…
Περισσότερα

bigstockphoto_A_Handsome_Professor_Smiling_W_4925873

Καταστροφή αρχείων

Προωθούμε το παλαιό σας αρχείο προς διαλογή και ανακύκλωση ή προς εμπιστευτική καταστροφή μέσω τεμαχισμού, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας της εταιρείας σας…
Περισσότερα