ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

bigstockphoto_A_Happy_Business_Woman_With_Ot_5047791

Εξασφαλίζουμε την αποδοτικότητα των υπηρεσιών μας μέσα από ειδικά σχεδιασμένη κτιριακή υποδομή και εταιρική οργάνωση. 

Η υποδομή της Αρχειοθήκης έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ειδικά για την φύλαξη και διαχείριση αρχείων και πληροφορίας.

Υποδομή Διαχειριστικών Κέντρων

Όλα τα Διαχειριστικά Κέντρα της Αρχειοθήκης διαθέτουν:

  •   Νεόδμητους χώρους με τη μέγιστη δυνατή αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία.
  •  Εξελιγμένα συστήματα πυρόσβεσης και ηλεκτρονικής προστασίας.
  •   Σύγχρονες μεθόδους αρχειοθέτησης.

Οργάνωση

Βασικές αρχές της οργάνωσης της Αρχειοθήκης είναι:

  • Διαδικασίες που επιτρέπουν 100% audit trail (ιχνηλασιμότητα) κάθε κίνησης / αλλαγής, όπου αυτό επιτρέπεται.
  • Ανωνυμία πελατών και τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας ως προς τα φυλασσόμενα και διαχειριζόμενα αρχεία.
  • Απόλυτα ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους (φυσικούς ή ηλεκτρονικούς) και στην πληροφορία.
  • Πιστοποιημένες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.