Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστασίας και διαχείρισης των εταιρικών σας δεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφάλειας

Φύλαξη και Διαχείριση αρχείου

Φυλάσσουμε το αρχείο σας συσκευασμένο σε ειδικά χαρτοκιβώτια αρχειοθέτησης -πλήρως καταγεγραμμένο- στα ειδικά σχεδιασμένα διαχειριστικά κέντρα της Αρχειοθήκης. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης με ανακτήσεις, φυσικές και ηλεκτρονικές παραδόσεις, καταστροφή κ.ά., βάσει SLAs (Service-Level Agreement) τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.

Ψηφιοποίηση αρχείων

Μετατρέπουμε το φυσικό σας αρχείο σε ψηφιακό στους χώρους της Αρχειοθήκης ή στο δικό σας χώρο. Σχεδιάζουμε λύσεις ψηφιοποίησης καλύπτοντας αποκλειστικά τις δικές σας ανάγκες για άντληση δεδομένων και ανάκτηση της πληροφορίας σας.

On-line λύσεις φύλαξης και διαχείρισης δεδομένων

Προσφέρουμε ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις φύλαξης, αποθήκευσης και διαχείρισης των ευαίσθητων δεδομένων σας και των πελατών σας online οπουδήποτε, οποτεδήποτε, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού (Trusted File Sharing).

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (EDM)

Σχεδιάζουμε μαζί σας τον πιο αποδοτικό τρόπο διαχείρισης των ψηφιοποιημένων εγγράφων και των ηλεκτρονικών σας αρχείων σε ειδικά σχεδιασμένη επαγγελματική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αρχείου / EDM, δημιουργώντας ηλεκτρονικούς φακέλους, μάσκες αναζήτησης και workflows που αποτυπώνουν τη βέλτιστη ροή των διαδικασιών της εταιρείας σας και των αναγκών της.

Φύλαξη και διαχείριση μαγνητικών μέσων

Φυλάσσουμε τα μαγνητικά σας μέσα (tape backup των server σας) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο Data Center Vault και σας εξυπηρετούμε με προγραμματισμένες παραδόσεις / παραλαβές ή ανταποκρινόμενοι σε ad hoc αιτήματα διαχείρισης.

Καταστροφή αρχείων

Προωθούμε το παλαιό σας αρχείο προς διαλογή και ανακύκλωση ή προς εμπιστευτική καταστροφή μέσω τεμαχισμού, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας της εταιρείας σας.

Άμεσα οφέλη outsourcing υπηρεσιών αρχείου

Μείωση λειτουργικού κόστους

Δίνετε μόνιμη λύση στη φύλαξη και διαχείριση της πληροφορίας σας, μειώνοντας το ρίσκο και το λειτουργικό σας κόστος κατά τουλάχιστον 30% από την απελευθέρωση πόρων και την επαγγελματική διαχείριση, ενώ παράλληλα η πληροφορία σας τηρείται με αυξημένα επίπεδα ασφαλείας.

Απελευθέρωση πόρων

Αξιοποιείτε τους πόρους της εταιρείας σας σε πιο παραγωγικές λειτουργίες αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητά σας. Παύετε να επιβαρύνετε ή να δεσμεύετε χώρους, υποδομές και προσωπικό με εργασίες αρχειοθέτησης.

Αποδοτική διαχείριση αρχείου

Αποκτάτε έναν έμπιστο, αξιόπιστο συνεργάτη ο οποίος θα σας προτείνει τη λύση που θα προσαρμοστεί αποκλειστικά στην εταιρεία σας, προκειμένου να έχετε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία με τον πλέον αποδοτικό και ασφαλή τρόπο.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Εξασφαλίζετε ασφάλεια για τα αρχεία και δεδομένα σας, αξιοποιώντας τις πλέον ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις φύλαξης, αποθήκευσης και διαχείρισης των ευαίσθητων αρχείων σας και της πληροφορίας σας.