ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (EDM)

bigstockphoto_Closeup_Of_A_Attractive_Young__4141992

Σχεδιάζουμε μαζί ευέλικτες λύσεις ώστε να βελτιώνεται η καθημερινότητα της εταιρείας σας και η ποιότητα της εργασίας σας.

Στην Αρχειοθήκη, στοχεύουμε στην ασφάλεια, την ταχύτητα και την αποδοτική διαχείριση της πληροφορίας σας:

  • Σχεδιάζουμε για εσάς, με εσάς, τον πιο ωφέλιμο τρόπο διαχείρισης των ψηφιοποιημένων εγγράφων και των ηλεκτρονικών σας αρχείων.
  • Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στα έγγραφά σας, διατηρώντας τον έλεγχο και την ασφάλεια της πληροφορίας σας, η οποία αρχειοθετείται σε ειδικά σχεδιασμένη επαγγελματική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων EDM (Electronic Document Management).

Η πλατφόρμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη με εξειδικευμένες εφαρμογές διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργούμε ειδικά για το δικό σας αρχείο και διαδικασίες:

  • Ηλεκτρονικούς φακέλους.
  • Μάσκες αναζήτησης.
  • Workflows (ηλεκτρονικές ροές εργασιών / ηλεκτρονικές διαδικασίες) που αποτυπώνουν τη βέλτιστη ροή των διαδικασιών της εταιρείας σας και ανταποκρίνονται στις δικές σας απαιτήσεις διαχείρισης.

Η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων μπορεί να αναμορφώσει την λειτουργία της εταιρείας σας, μετατρέποντας μέρος ή το σύνολο των διαδικασιών σας σε paperless!

 

Οφέλη για την εταιρεία σας

 

• Ελαχιστοποίηση χρόνου αρχειοθέτησης και ανάκτησης πληροφορίας.

• Άμεση και ταυτόχρονη πρόσβαση χρηστών στην πληροφορία.

• Βελτίωση επιπέδου και ταχύτητας της εξυπηρέτησης των πελατών σας και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού σας.

• Αισθητή μείωση του λειτουργικού κόστους.

• Δημιουργία back up αρχείου.

• Δυνατότητα off-site φύλαξης φυσικού αρχείου σε συνεχή ροή (παράλληλα με την ψηφιοποίηση).