ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

bigstockphoto_Cute_Business_Woman_With_A_Mob_4919324

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας σας.

Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης σχεδιάζονται σύμφωνα με τη φύση και τις ανάγκες διαχείρισης του αρχείου σας, προκειμένου να καλύψουν αποδοτικά κάθε ανάγκη της εταιρείας σας.

  • Μετατρέπουμε το φυσικό σας αρχείο σε ψηφιακό στους χώρους μας ή στους χώρους σας.
  • Σχεδιάζουμε συστήματα ροής ψηφιοποίησης εγγράφων για την πιο αποδοτική και ασφαλή διαδικασία.
  • Χαρακτηρίζουμε τα έγγραφά σας με τα στοιχεία τα οποία επιθυμείτε, με διαδικασίες data entry, με ανάγνωση barcode ή με εξειδικευμένες λύσεις OCR που επιτρέπουν την αυτόματη ανάκτηση των δεδομένων.
  • Ενσωματώνουμε την ψηφιακή διαχείριση των εγγράφων σας στις διαδικασίες της εταιρείας σας.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται σε επίπεδο project, μαζικά, ακόμη και σε συνεχή ροή συνδυαστικά με την υπηρεσία Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων, ως ολοκληρωμένη υπηρεσία.

 

Οφέλη υπηρεσίας

 

• Άμεση πρόσβαση στην πληροφορία.

• Απελευθέρωση παραγωγικών πόρων, χώρων και υποδομών.

• Μείωση κόστους διαχείρισης αρχειακού υλικού και λειτουργικού κόστους.

• Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας.

• Δημιουργία back-up αρχείου.

• Δυνατότητα off-site φύλαξης φυσικού αρχείου.