Οι υπηρεσίες μας – ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

bigstockphoto_Beautiful_Happy_Business_Peopl_5212273

Φύλαξη μαγνητικών μέσων

Φυλάσσουμε τα μέσα αποθήκευσης (media) των δεδομένων της εταιρείας σας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους τύπου Data Center Vault όπου μεταξύ άλλων τηρούνται σταθερά επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, και η κατάσβεση επιτυγχάνεται με αέριο τύπου FM200…
Περισσότερα

slide4

Διαχείριση ταινιών back-up (rotation)

Σας εξυπηρετούμε με προγραμματισμένες παραδόσεις / παραλαβές των ταινιών σύμφωνα με τον προγραμματισμό λήψης…
Περισσότερα