ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ BACK-UP (ROTATION)

slide4

Προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις φύλαξης των δεδομένων φροντίζοντας να παραμένει ασφαλής και αναλλοίωτη η πληροφορία σας.

Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι

Διαχειριζόμαστε τα μαγνητικά σας μέσα, τα οποία φυλάσσουμε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους τύπου Data Center Vault, με προγραμματισμένες παραδόσεις/ παραλαβές (rotation) σύμφωνα με τις ημέρες και ώρες που ορίζουν οι εταιρικές σας διαδικασίες και τα αιτήματα ανάκτησης μέσων.

Ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς

Η παράδοση/ παραλαβή των μέσων γίνεται σε ειδικές θήκες μεταφοράς στις απαιτούμενες συνθήκες ώστε να μην επηρεάζονται τα μέσα και να μένει αναλλοίωτη η πληροφορία σας (πχ. ασφάλεια, θερμοκρασία, υγρασία, κραδασμοί).

Περιπτώσεις άμεσης ανάγκης

Σε περιπτώσεις κρίσης και άμεσης ανάγκης πρόσβασης στα δεδομένα σας διαχειριζόμαστε τα μαγνητικά σας μέσα σε βάση 24/7/365, με έκτακτες παραδόσεις, χωρίς τον περιορισμό του εργασιακού ωραρίου.

 

Οφέλη από την υπηρεσία

 

• Υψηλά επίπεδα ασφάλειας σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

• Τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης σε εξειδικευμένες συνθήκες από εξειδικευμένο προσωπικό.

• Μείωση ρίσκου.

• Τήρηση αρχών BCP.

• Διάθεση σε βάση 24/7/365.