Οι υπηρεσίες μας – ON-LINE ΔΕΔΟΜΕΝΑ

17- venue

VENUE Virtual Data Room

Υποστηρίζουμε διαδικασίες due diligence με πλατφόρμα virtual data room σε συνεργασία με την εταιρεία RR Donnelley. Για την ασφαλή και αξιόπιστη αποθήκευση…
Περισσότερα

18-Roundtable

ROUNDTABLE Trusted File Sharing Application

Προσφέρουμε πλατφόρμα trusted file sharing σε συνεργασία με την εταιρεία RR Donnelley. Για την ασφαλή και αξιόπιστη αποθήκευση και ανταλλαγή..
Περισσότερα

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme