Οι υπηρεσίες μας – ON-LINE ΔΕΔΟΜΕΝΑ

17- venue

VENUE Virtual Data Room

Υποστηρίζουμε διαδικασίες due diligence με πλατφόρμα virtual data room σε συνεργασία με την εταιρεία RR Donnelley. Για την ασφαλή και αξιόπιστη αποθήκευση…
Περισσότερα

18-Roundtable

ROUNDTABLE Trusted File Sharing Application

Προσφέρουμε πλατφόρμα trusted file sharing σε συνεργασία με την εταιρεία RR Donnelley. Για την ασφαλή και αξιόπιστη αποθήκευση και ανταλλαγή..
Περισσότερα