ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

bigstockphoto_Young_Female_Architect_With_Pl_5967185

Έχετε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία σας, το αρχείο σας είναι ασφαλές.

Στην Αρχειοθήκη έχετε τον έλεγχο των εταιρικών σας δεδομένων. Η πρόσβαση στην πληροφορία σας είναι δυνατή όποτε αυτό ζητηθεί και στη μορφή που επιθυμείτε.

Έχουμε την κατάλληλη οργάνωση και υποδομή για άμεση εξυπηρέτηση αιτημάτων διαχείρισης, ανάκτησης, παράδοσης (φυσικής και ηλεκτρονικής), αρχειοθέτησης, καταστροφής κ.ά., βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών και επιπέδων εξυπηρέτησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.

Κάθε κίνηση του αρχείου σας καταγράφεται στο ειδικό μηχανογραφικό σύστημα ONEIL, προσφέροντας πλήρη ιχνηλασιμότητα και έλεγχο του αρχειακού σας υλικού.

Η web εφαρμογή της Αρχειοθήκης βρίσκεται στη διάθεσή σας για να παρακολουθείτε τη βάση δεδομένων του αρχειακού σας υλικού και να καταχωρείτε online τις εντολές διαχείρισης του αρχείου. Επιπλέον της web εφαρμογής, προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις πρόσβασης στο αρχείο σας από απόσταση ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, όπως document management applications, virtual data rooms και trusted file sharing applications.

 

Οφέλη για εσάς

 

• Απελευθέρωση παραγωγικών πόρων και χρόνου προσωπικού.

• Έξυπνη διαχείριση αρχείου, απόλυτος έλεγχος κόστους και συμμόρφωση με τις εταιρικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

• Μεταβλητές και απόλυτα αποδοτέες χρεώσεις.