ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ON DEMAND

bigstockphoto_Closeup_Of_A_Attractive_Young__4141992

«Μεταφέρουμε» την έγχαρτη πληροφορία σας, στην οθόνη.

Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων on demand της Αρχειοθήκης έχουν στόχο να σας προσφέρουν την αμεσότερα δυνατή πρόσβαση στην πληροφορία σας, χωρίς να μετακινείται το φυσικό σας αρχείο.

  • Μετατροπή σε Ψηφιακό αρχείο: μετατρέπουμε το φυσικό σας αρχείο σε ψηφιακό.
  • Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων: αντλούμε δεδομένα με εξειδικευμένες διαδικασίες data entry, με ανάγνωση barcode ή με λύσεις OCR (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων).
  • On line πρόσβαση: προσφέρουμε ελεγχόμενη πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα Electronic Document Management (EDM), στην οποία αναρτώνται τα ψηφιακά ή ψηφιοποιημένα σας αρχεία και στην οποία έχετε online πρόσβαση κάθε στιγμή.
  • Αποδοτική μετατροπή του αρχείου: σχεδιάζουμε συστήματα ροής ψηφιοποίησης εγγράφων για αποδοτική και ασφαλή ψηφιοποίηση.
  • Ανάκτηση φυσικού εγγράφου: εντοπίζουμε και μετατρέπουμε το φυσικό σας αρχείο σε ψηφιακό (συγκεκριμένα έγγραφα, βάσει σχετικού αιτήματος).
  • Ηλεκτρονική παράδοση ψηφιακού αρχείου: το ψηφιοποιημένο έγγραφο αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή αναρτάται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων της Αρχειοθήκης, στην οποία δίνεται online πρόσβαση.

Όλες οι υπηρεσίες μας, από την βασική ψηφιοποίηση εγγράφων μέχρι την ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων, διαμορφώνονται σύμφωνα με τη φύση της επιχείρησής σας και τις ανάγκες χρήσης της πληροφορίας σας, επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα διαχείρισης και προστασίας των εταιρικών δεδομένων σας.

Για την ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων σας ενημερωθείτε για την Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων.

 

Οφέλη υπηρεσίας

 

• Εξοικονόμηση χρόνου ανάκτησης πληροφορίας.

• Ελαχιστοποίηση κινήσεων φυσικού αρχείου.

• Δημιουργία back-up αρχείου.