ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

bigstockphoto_Mature_Business_Man_Working_Ha_5119924

Η εξειδίκευση, η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Αρχειοθήκης εγγυώνται την ασφάλεια της πληροφορίας σας και άμεση πρόσβαση σε αυτήν.

Ασφαλής φύλαξη και συνολική διαχείριση της πληροφορίας σας, με τις πιο αποτελεσματικές λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Φυλάμε και διαχειριζόμαστε οποιασδήποτε μορφής και όγκου αρχειακό υλικό, με τον πλέον εξειδικευμένο και αποδοτικό τρόπο, μέσω μιας σειράς πιστοποιημένων διαδικασιών κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013.

5 Κέντρα Διαχείρισης Αρχείων υπό Διεθνείς Προδιαγραφές Ασφάλειας

Η φύλαξη και διαχείριση των φυσικών σας αρχείων (έγχαρτων) γίνεται στα 5 Διαχειριστικά Κέντρα της Αρχειοθήκης, τα οποία είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα μέσα φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, στα συστήματα πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης, καθώς και στις υποδομές που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας.

Όλα τα συστήματα έχουν σχεδιασθεί ειδικά για την Αρχειοθήκη, και ειδικά για την φύλαξη αρχειακού υλικού.

Πιστοποιημένη Διαχείριση

Όλη η διαδικασία διαχείρισης ακολουθεί κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με μια σειρά τυποποιημένων και ελεγμένων διαδικασιών λειτουργίας (Standard Operating Procedures).

Συσκευάζουμε το αρχείο σε ειδικά χαρτοκιβώτια αρχειοθέτησης, το παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας και το μεταφέρουμε στα Κέντρα Διαχείρισης. Καταλογογραφούμε με λεπτομέρεια που θα συμφωνηθεί και σας παραδίνουμε μητρώο του αρχείου σας. Με βάση το μητρώο που δημιουργείται εξυπηρετούμε τα αιτήματα διαχείρισης.

Διαχειριζόμαστε το αρχείο σας αποτελεσματικά, με άμεση εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας για:

· οργάνωση

· ανάκτηση

· παράδοση

· αρχειοθέτηση

· μετάφραση εγγράφων

· ψηφιοποίηση

· καταστροφή αρχείων

Τα αιτήματα διαχείρισης πραγματοποιούνται είτε με παραδόσεις αρχείων ηλεκτρονικά (κατόπιν ψηφιοποίησης) είτε με φυσικές παραδόσεις στους χώρους σας.

Άμεση Πρόσβαση διαδικτυακά

Οποτεδήποτε το επιθυμείτε, έχετε άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων / μητρώο του αρχείου σας, με απόλυτα ασφαλή τρόπο, από το γραφείο σας, μέσω της web εφαρμογής της Αρχειοθήκης.

Για ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ενημερωθείτε για την Φύλαξη και Διαχείριση Διαβαθμισμένων Αρχείων.

 

Ποιοτικά Οφέλη για την επιχείρησή σας

 

• Αυξημένη ασφάλεια με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και τεχνογνωσία.

• Αποδοτική διαχείριση αρχείου, απόλυτος έλεγχος σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

• Μείωση ρίσκου και επιχειρηματικών κινδύνων που προκύπτουν από απώλεια εγγράφων, διαρροή πληροφορίας, κ.λπ.

• Απελευθέρωση παραγωγικών πόρων, χώρων και υποδομών.

• Τήρηση αρχών SOX, BCP.