Οι υπηρεσίες μας – ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

bigstockphoto_Mature_Business_Man_Working_Ha_5119924

Business Process & Outsourcing

Απευθυνθείτε σε εμάς για τις διαδικασίες που υλοποιείτε στα τμήματα του οργανισμού σας, για να σας υποστηρίξουμε να…
Περισσότερα

bigstockphoto_Young_Adult_Happy_Couple_Worki_4966586

Document Process Outsourcing

Αντικαταστήστε τις πολύπλοκες εργασίες διαχείρισης της πληροφορίας σας με αυτόματες ροές εργασιών δίνοντας αξία στην εταιρική σας μνήμη…
Περισσότερα

bigstockphoto_An_Elegant_Beautiful_Business__4925371

Project Management

Υποστηρίζουμε κάθε σας έργο. Οι Σύμβουλοι Διαχείρισης Αρχείου, οι Project Managers και όλο το προσωπικό της εταιρείας μας…
Περισσότερα

bigstockphoto_Cute_Business_Woman_With_Group_5213135

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σχεδιάζουμε μαζί τις διαδικασίες αρχειοθέτησης και διακίνησης της πληροφορίας σας είτε φυσικά είτε ηλεκτρονικά…
Περισσότερα

slide4

Οργάνωση διαχείρισης αρχείου στον χώρο σας

Προσφέρουμε στον χώρο σας υπηρεσίες αρχειοθέτησης εγγράφων / φακέλων, επανατοποθέτηση εγγράφων, ψηφιοποίησης αρχείου καθώς και άλλων υπηρεσιών, με στελέχωση…
Περισσότερα

bigstockphoto_Beautiful_Happy_Business_Peopl_5212273

Δημιουργία μητρώου ιστορικού αρχείου

Αποδελτιώνουμε και τεκμηριώνουμε το ιστορικό σας αρχείο, δημιουργούμε μητρώο βάσει δεδομένων χρησιμοποιώντας μεθόδους αρχειοθέτησης βασισμένες σε ειδικό πρωτόκολλο…
Περισσότερα

bigstockphoto_Beautiful_Happy_Business_Peopl_5212273

Δημιουργία μητρώου ιστορικού αρχείου

Αποδελτιώνουμε και τεκμηριώνουμε το ιστορικό σας αρχείο, δημιουργούμε μητρώο βάσει δεδομένων χρησιμοποιώντας μεθόδους αρχειοθέτησης βασισμένες σε ειδικό πρωτόκολλο…
Περισσότερα

BeCompliact

GDPR Implementation

Υποστηρίζουμε οργανισμούς όλων των κλάδων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, στην πορεία τους προς τη Συμμόρφωση με τον GDPR…

Περισσότερα