ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

slide4

Φροντίζουμε να αξιοποιηθούν οι πόροι σας στο μέγιστο της αξίας τους και με το μικρότερο κόστος.

Εάν επιλέξετε να διαχειριστείτε το αρχειακό σας υλικό εσωτερικά, όλες οι υπηρεσίες μας μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους της εταιρείας σας, με τις ίδιες πάντα προδιαγραφές ποιότητας και τις πιστοποιημένες πρακτικές της Αρχειοθήκης.

Παραδείγματα των υπηρεσιών της Αρχειοθήκης στον χώρο σας

Αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά την οργάνωση των χώρων αρχείου σας και των διαδικασιών αρχειοθέτησης αρχειακού υλικού κάθε μορφής όπως:

  • αρχειοθέτηση των εγγράφων και φακέλων σας
  • επανατοποθέτηση εγγράφων
  • οργάνωση χώρων φύλαξης αρχείων
  • καταχώρηση δεδομένων και οργάνωση της προστασίας των δεδομένων σας
  • σχεδιασμός διαδικασιών πρόσβασης και οργάνωση της διακίνησης της πληροφορίας
  • δημιουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
  • σχεδιασμός e-workflows
  • ψηφιοποίηση αρχείου σε επίπεδο project ή σε συνεχή ροή στον χώρο σας

 

Οφέλη υπηρεσίας

 

• Ανάθεση έργου σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

• Απελευθέρωση παραγωγικών πόρων και χρόνου προσωπικού.

• Έξυπνη διαχείριση αρχείου – απόλυτος έλεγχος κόστους και συμμόρφωση με τις εταιρικές και κανονιστικές απαιτήσεις.